Khách Hàng Trong Tầm Tay Bạn - Auto-telesales.com - Chăm sóc Và Giữ Quan Hệ Với Khách Hàng Tự Động

Hoàng Tú: 0916.68.69.68

Trình soạn thảo văn bản VIM trong linux và các phím thường sử dụng

 

I. Khởi động vi – Các chế độ trong vi
Khởi động vi, thường với tên tập tin cần soạn thảo:
vi filename1 filename2 tập tin đầu tiên sẽ trong cửa sổ soạn thảo, chuyển sang tập tin sau bằng lệnh :nextvà chuyển sang tập tin trước bằng lệnh .
Khi bắt đầu vào vi, chương trình được đặt ở chế độ lệnh (command mode), nghĩa là vi sẽ xử lý mọi động tác gõ phím như các lệnhsoạn thảo, mà không xem là văn bản nhập vào tập tin. Để thêm văn bản vào tập tin, bạn phải chuyển vi sang chế độ chèn (insert mode) bằng một trong các lệnh sau:

 

Nối thêm vào sau con trỏ a

 

Nối thêm vào phần cuối dòng A

 

Bắt đầu thay đổi c

 

Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối dòng hiện hành C

 

Chèn trước con trỏ i

 

Chèn ở đầu dòng I

 

Chèn một dòng dưới dòng hiện hành o

 

Chèn một dòng trên dòng hiện hành O
Không lệnh nào trong chế độ chèn này xuất hiện trên màn hình, nhưng bất cứ phím gì gõ kế tiếp đều là văn bản nhập.
Nói chung chỉ dùng chế độ chèn khi thêm văn bản vào tập tin, và chế độ lệnh cho mọi việc khác (di chuyển quanh tập tin, xóa văn bản, …). Cần xác định ta đang ở chế độ nào: chế độ chèn có – INSERT – ở đáy màn hình, nhấn phím Esc để vào chế độ lệnh khi cần.
Các lệnh trong chế độ lệnh không hiển thị khi nhập, ngoại trừ một số lệnh ở chế độ dòng lệnh, hiển thị lệnh nhập ở đáy màn hình.

II. Ghi tên tập tin rồi thoát khỏi vi
Mọi soạn thảo trong vi tuy hiển thị trên terminal nhưng chỉ nằm trên bộ đệm. Cần phải ghi văn bản từ bộ đệm vào tập tin để lưu trữ lại. Trở về chế độ lệnh bằng phím Esc rồi dùng các lệnh sau:

 

Ghi văn bản từ bộ đệm xuống tập tin chỉ định khi khởi động vi :w

 

Ghi đè không cần cảnh báo :w!

 

Ghi văn bản xuống tập tin filename n, mặc định là dòng đầu tiên

n+

Nhảy tới n dòng

n-

Nhảy lui n dòng

nH

dòng sau dòng đầu tiên

nL

n dòng trước dòng cuối cùng
Có thể đánh số hiệu dòng để dễ quan sát hơn, thực hiện trong chế độ lệnh:

:set nu

Hiển thị số hiệu dòng

 

 

Hoang Tu

Other News


hoangtu2019@gmail.com - 0916.68.69.68 Address: 106 Man Thiện - Quận 9 - TP HCM .