Khách Hàng Trong Tầm Tay Bạn - Auto-telesales.com - Chăm sóc Và Giữ Quan Hệ Với Khách Hàng Tự Động

Hoàng Tú: 0916.68.69.68


Cấu Hình SMS Trên Thiết Bị GSM Gateway

Cấu Hình SMS Trên Thiết Bị GSM Gateway, chuyển tin nhắn từ thiết bị GSM Gateway tới gsm, sip, email gửi tin nhắn từ gmail qua gsm gateway

Xem Tiếp...

GSM Gateway Cấu hình Tự Động Đổi IMEI Chống Theo Dõi

GSM Gateway Cấu hình Tự Động Đổi IMEI Chống Theo Dõi ,chống sim bị chặn khóa từ nhà mạng

Xem Tiếp...

Tính Năng Chuyển Cuộc Gọi Trên Thiết Bị GSM Gateway

Tính Năng Chuyển Cuộc Gọi Trên Thiết Bị GSM Gateway, không làm gián đoạn cuộc gọi với khách hàng duy trì liên lạc ở trạng thái liên tục.

Xem Tiếp...

Hướng Dẫn Cấu Hình Network GSM Gateway Voip

Hướng Dẫn Cấu Hình NetWork GSM Gateway, giao tiếp trong mạng nội bộ trong mang Network

Xem Tiếp...

Hướng Dẫn Nat Thiết Bị GSM Gateway Ra Ngoài Để Kết Nối Từ Xa

Nat GSM Gateway GOIP ra ngoài, kết nối từ xa tới thiết bị sim

Xem Tiếp...

GSM GATEWAY ĐIỀU HƯỚNG CUỘC GỌI RA

Điều hướng gọi các cuộc gọi ra thiết bị sim GSM Gateway. Thiết lập quy tắc quay số, Quay số hạn chế, Thời gian nghỉ khi hoàn thành n cuộc gọi, Xác thực trước khi gọi qua GSM - Danh sách đen

Xem Tiếp...

Thiết Bị GOIP - Điều Hướng Cuộc Gọi Vào

Hướng dẫn cấu hình, Định tuyến, thiết lập các thông số cơ bản tuyến đường gọi vào trên thiết bị GSM Gateway GOIP kết nối với tổng đài VOIP

Xem Tiếp...


hoangtu2019@gmail.com - 0916.68.69.68 Address: 106 Man Thiện - Quận 9 - TP HCM .