Khách Hàng Trong Tầm Tay Bạn - Auto-telesales.com - Chăm sóc Và Giữ Quan Hệ Với Khách Hàng Tự Động

Hoàng Tú: 0916.68.69.68


Trình soạn thảo văn bản VIM trong linux và các phím thường sử dụng

Linux có nhiều chương trình cho phép soạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico, ed, nano, … Chương trình soạn thảo văn bảnvi, theo chuẩn POSIX, có mặt hầu hết trên các hệ điều hành Linux.

Xem Tiếp...

cấu trúc file hệ thống của Linux và ý nghĩa của từng thư mục chính

Với bài viết này, chúng tôi mong muốn chia sẻ một số kiến thức cơ bản hữu ích về cấu trúc cây thư mục của hệ thống tập tin trong Linux cho các bạn được tổng hợp từ nhiều nguồn trên Internet. Không biết bạn đã bao giờ nghĩ tại sao các chương trình được lưu trong /bin, hay /sbin, hay /usr/bin, hay /usr/sbin? Ví dụ: một vài lệnh được lưu trong thư mục /usr/bin. Tại sao không lưu trong /bin, hay /sbin, hay /usr/sbin? Vậy điểm gì khác nhau giữa các thư mục này?

Xem Tiếp...

Các lệnh cơ bản trên linux

Các lệnh cơ bản trên linux Một số lệnh cơ bản để tương tác với Hệ điều hành linux thông qua cửa sổ Terminal. Những câu lệnh này tuy đơn giản nhưng nó là nền tảng để phục vụ cho việc khám phá HĐH này.

Xem Tiếp...


hoangtu2019@gmail.com - 0916.68.69.68 Address: 106 Man Thiện - Quận 9 - TP HCM .